z

Ürün Özellikleri

  Başvuru bilgilerine göre otomatik kabul mektubu oluşturulması

 • Kabul anında oluşturulur.
 • Mail ile gönderilir, sms ile bilgi verilir.
 • Karekod ile kabul mektubu doğrulama yapılır.
 • Çok dilli başvuru alma hakkı (5 dil) verilir.

Kabul Edilenlerin Bildirilerin Otomatik Yayınlanması

 • Kabul edilen bildiriler web sitesinde yayınlanır.
 • Kabul edilen bildiriler Excel veya PDF olarak alınabilir.
 • Sadece ödeme yapan gibi seçeneklere göre liste üretilebilir

Hakem Atanması

 • Makale gönderenler ilgi alanlarına göre hakem havuza eklenir.
 • Hakem ataması yapıldığında otomatik olarak hakeme bilgi gider.
 • Hakem, sisteme sonuç ve bilgi girer. Bununla birlikte bu bilgiler editöre ve yazara iletilir.

Mail ve Sms ile Duyuru

 • Kongre ile ilgili genel duyurular mail veya sms ile yapılabilir.
 • Duyurular; ödeme yapmayanlar, kabul alanlar gibi seçenekler ile gönderilebilir.

Özet Kitabının Oluşturulması

 • Kitabın içindekiler kısmının sayfa numaralarına göre oluşturulması.
 • Kitabın içeriğinin oluşturulması, kapak ile birlikte PDF’ye dönüştülmesi.

Program Oluşturma

 • Etkinlik programı sistem üzerinden oluşturulabilir
 • Etkinlik programı oluşturulurken kişinin aynı anda birde fazla oturumda olması engellenir.
 • Etkinlik programı bilgileri kişiye özel mail ve/veya sms ile gönderilir

Katılım Belgesi – Yaka Kartı - Masaüstü İsimlik ve Sempozyum Oturumlarının Dijital Halinin Hazırlanması

 • Katılım Belgeleri etkinlikteki sunum sırasına göre salon salon veya alfabetik olarak hazırlanır.
 • Yaka kartları A4’e dörtlü olacak şekilde hazırlanır.

Gün Talep Ekranı

 • Kullanıcılar sunum yapmak istedikleri günü seçebilirler.

Sergi – Poster Başvuru Ekranları

 • Sempozyum sonrası sergi kataloğu oluşturulur.

Gala ve Gezi Etkinlik Yönetim Ekranları

 • Gala ve Gezi Katılım Taleplerinin Alınması

Tam Metinlerin Toplanması

 • Tam metinlerin istenilen formatta alınması(PDF, DOCX vb)
 • Tam metinlerin ana bilim dallarına göre gruplandırılabilmesi

Kara Liste Uygulaması

 • Önceki sempozyumların işleyişinde aksaklık yaratan ve sorunlara sebep olan katılımcıların yeni başvuru yapmaları halinde editöre uyarı mailinin gönderilmesi.

Sağladığımız İstatistikler

 • Başvuru Kategorilerine Göre İstatistikleri
 • Başvuru Tarihlerine Göre Bildiri İstatistikleri
 • Başvuru Kategorilerine Göre Bildiri İstatistikleri
 • Kurumlara Göre İstatistik
 • Şehirlere Göre Katılımcı Sayıları
 • Ülkelere Göre Bildiri Gönderen Sayıları
 • Özetlerde En Sık Kullanılan 100 Kelimeler
 • Dosya Tiplerine Göre İstatistikleri